POLSKI
DEUTSCH
NEDERLANDS

Vertaler of tolk?
Vertalers vertalen teksten slechts schriftelijk en een tolk vertaalt het gesprokene mondeling van de ene naar de andere taal.

Gecertificeerde en gerechtelijk beëdigde vertalers en tolken zijn in Duitsland bij een arrondissementsrechtbank of een gerechtshof onder www.justiz-dolmetscher.de geregistreerd.
Hierbij worden zij zowel verplicht om een adequate beroepskwalificatie aan te tonen als ook een eed af te leggen.

Als freelancer voer ik alle opdrachten met eigen verantwoordelijkheid uit. De vertalingen stel ik slechts in mijn eigen werktalen op. Vaak wordt mij gevraagd of ik ook nog naar andere talen vertaal oftewel beëdigde vertalingen kan opstellen. Mocht u een vakkundige vertaler of een professionele tolk voor een andere taal dan mijn werktalen Pools, Duits of Nederlands nodig hebben, beveel ik u de website van de beroepsvereniging van professionele vertalers en tolken aan. Deze kunt u vinden onder www.bdue.de.