POLSKI
DEUTSCH
NEDERLANDS

O mnie

• Studia językowe i fachowe na uniwersytatach w kraju i za granicą:
   ☑ na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu
   ☑ na Uniwersytecie w Kassel ( Magistra Artium) / w Niemczech
   ☑ na Universytecie w Utrecht ( Master of Arts) / w Niderlandach
• Państwowy egzamin tłumacza przed Państwową Komisją Egzaminacyjną dla tłumaczy pisemnych i ustnych w Hesyjskim Ministerstwie Kultury w Darmstadt
• Zaprzysiężenie jako ogólnie upoważniony tłumacz dla sądów i notariuszy przez prezydenta Sądu Okręgowego/Landgericht Kassel
• Doświadczenie zawodowe od 1992 roku jako tłumacz w międzynarowo kooperujących firmach, sądach, kancelariach notariackich i urzędach
• Jako członek renomowanego Federalnego Stowarzyszenia Tłumaczy BDÜ przestrzegam zawodowego kodeksu i gwarantuję Państwu najwyższą jakość i profesjonalność.