POLSKI
DEUTSCH
NEDERLANDS

Pełniąc funkcję tłumacza przysięgłego z egzaminem państwowym wykonuję tłumaczenia uwierzytelnione takich dokumentów jak:
• wyroków sądowych, notarialnych aktów, wszelkich innych pism i zaświadczeń urzędowych, świadectw i dyplomów
• umów i innych prawniczych tekstów.

Ponadto dokonuję profesionalnych tłumaczeń z zakresu następujących dziedzin:
• prawo & administracja
• gospodarka & przemysł
• technika & gospodarka energetyczna & gaz
• budowa maszyn i urządzeń