POLSKI
DEUTSCH
NEDERLANDS

Jako tłumacz ustny podejmuję się tłumaczenia:
• w sądownictwie i w sprawach notarialnych
• w Urzędzie Stanu Cywilnego oraz w innych urzędach
• przy negocjacjach i na spotkaniach roboczych
• na prezentacjach i zawodowych szkoleniach
• na konferencjach