POLSKI
DEUTSCH
NEDERLANDS

Sporządzane przez ze mnie tłumaczenia w moim charakterze jako tłumacz przysięgły uznawane są we wszystkich urzędach i we wszystkich ministerstwach na terenie całego kraju i za granicą.

Tłumacze przysiegłi w Niemczech zaprzysiężani zostają przez prezydenta Sądu Krajowego/Landgericht lub Wyższego Sądu Krajowego/Oberlandesgericht i zarejestrowani sa w rejestrze Ministerstwa Sprawiedliwości pod www.justiz-dolmetscher.de.

Jako tłumacz przysięgły i jednocześnie członek BDÜ zobowiazana jestem do przestrzegania nie tylko etyki zawodowej, ale również kodeksu BDÜ, najwiekszego Federalnego Stowarzyszenia Tłumaczy profesionalnych w Niemczech, zrzeszającego ponad 7500 zawodowych tłumaczy www.bdue.de.